Otyel Na Pyervomayskoy, mini hotel

Pyervomayskaya st., 31, the city of Nyandoma, Nyandomskiy district