Zhyemchuzhina Syevyera, hotel

Dzyerzhinskiy st., 92, the city of Vyelsk, Vyelskiy district, 165150